El Ple del juliol serà el dijous 19

Última revisió 24-07-2018 17:42
13/07/2018

La propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament es farà el dia 19 de juliol de 2018, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 17 de maig de 2018 i de l'acta del Ple ordinari del 21 de juny de 2018.

2.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4.- Proposta d'atorgament d'honors i distincions del Masnou: fill predilecte i fill adoptiu.

5.- Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU del Masnou sector 10 Llevant La Colomina N2.

6.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la UA1 Can Montals.

7.- Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

8.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

Vegeu-ne les propostes