El Ple del mes de març serà el dijous 15

Última revisió 07-09-2018 14:18
09/03/2018

La propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament es farà el dijous 15 de març de 2018, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 25 de gener de 2018.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2017.
5. Donar compte de l'aprovació de la liquidació pressupostària exercici 2017.
6. Aprovació i reconeixement extrajudicial Relació número 1 de factures sense contractació i sense suficient consignació pressupostària exercici anterior.
7. Aprovació inicial de la modificació Annex inversions pressupost 2018.
8. Expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per obres d'urbanització del carrer de Silveri Fàbregas (tram comprès entre l'avinguda de Pau Casals i la prolongació del passeig de Romà Fabra).
9. Modificació del responsable del contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música.
10. Aprovació definitiva de la Modificació del Pla Parcial 10 "Llevant" en l'àmbit de la parcel·la C5.
11. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
12. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
13. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la creació d’una Comissió Informativa Municipal de caràcter específic sobre processos selectius i contractacions de personal.
14. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions en relació amb els habitatges públics de protecció en règim de lloguer per a joves i gent gran del Masnou de Torrent Vallmora, Salvador Espriu i c/ de Ciudad Real.
15. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.
16. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.
17. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació amb la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat.
18. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de C’s per sol·licitar l'ajornament o suspensió del nou servei d'Atenció i Seguiment de Drogodependències "CAS", que està previst s'iniciïal març al Centre d'Atenció Primària d'Ocata.
19. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ per sol·licitar l’aturada del Centre d’Atenció i Seguiment de les Addiccions (CAS) al CAP d’Ocata.
20. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per exigir l'aplicació del Pla de Salut de Catalunya, 2016-2020.
21. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES en suport dels nous serveis de salut mental al Masnou.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.