El Ple del setembre amplia els serveis de recollida de residus i neteja viària

Última revisió 07-09-2018 14:18
22/09/2017

L’augment dels serveis de recollida de desbordaments —amb un reforç a l’estiu—, l’increment de la freqüència de la recollida de la fracció d’envasos i la regularització del servei de recollida dels contenidors tipus iglú són les modificacions del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou aprovades al Ple del 21 de setembre. El punt va comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (2 vots, en absència d’una regidora), el PSC (2 vots) i el PP (1); el vot en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots), i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots). Aquesta modificació suposa un increment del 8,83% sobre el preu anual d’adjudicació i serà efectiva a partir de l’octubre.

“Aquest és el contracte més important de l'Ajuntament per volum i complexitat”, així ho va recordar el regidor de Manteniment, Quim Fàbregas, “i per això cal una certa flexibilitat, per poder posar solució a les deficiències detectades”. No obstant això, els vots favorables de l’oposició van ser crítics i van justificar que el seu suport era per garantir la prestació dels serveis, tot i les deficiències del contracte. En aquest sentit, Federico de las Heras (PP) va parlar d’una solució “destinada a millorar el que no funciona” i va encoratjar a “buscar l’eficiència màxima del servei”. Ernest Suñé (PSC) va referir-se a la modificació com “un nou fracàs resultant dels plecs que es van elaborar” i va recordar la quarantena d’esmenes que el seu grup hi havia presentat i que van ser rebutjades durant l’adjudicació del contracte, l’any 2014. Frans Avilés (C’s) va demanar al Govern que fes “autocrítica” del plec del contracte, ja que no el considera adient. D’altra banda, Elena Crespo (ICV-EUiA-E) va justificar el vot negatiu del seu partit per no compartir l’opció que havia escollit el Govern “de donar més diners a aquesta partida”. Va demanar que fossin “més curosos amb el compliment del contracte” i, en el cas que no es compleixi, que valoressin “les possibles sancions”. D’altra banda, Dídac Miró (CUP) va argumentar l’abstenció referint-se a la possibilitat “d’altres maneres de gestionar aquests serveis” i va recordar una de les idees que el seu partit ja ha reivindicat en diversos plens: la municipalització de serveis. Per cloure el debat, l’alcalde, Jaume Oliveras, va parlar de les limitacions jurídiques que té el contracte i que “estem obligats a complir”, i va anunciar el compromís de començar a definir un model de gestió de residus del Masnou que s’ajusti a la realitat del municipi i que permeti treballar la nova licitació en aquesta direcció.

D’altra banda, el Ple va aprovar les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics municipals per promoure la rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús residencial al municipi del Masnou, que s’atorgaran pel procediment de concurrència competitiva, amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i el vot en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots) i PP (1 vot). El regidor d’Habitatge, Jordi Matas, va justificar l’aprovació “com un impuls per ampliar els ajuts a la rehabilitació d’habitatges, a fi de donar resposta a les noves necessitats en matèria d’habitatge que s’han anat perfilant els darrers anys”. Segons l’edil, aquesta aprovació, a més d’ampliar l’import dels ajuts, “n’agilitzarà la tramitació i fomentarà el lloguer social”. Un dels motius de discrepància en aquest punt, que va ocasionar els vots contraris dels representants d’ICV-EUiA-E i PP, va recaure en el règim de concessió, ja que aquestes formacions polítiques consideren que els criteris econòmics per poder accedir als ajuts són massa restrictius i afavoreixen les rendes baixes, fet que comporta, al seu parer, l’exclusió de les famílies amb rendes mitjanes. Altres desacords en la redacció i en l’enfocament general van suposar, segons va explicar el portaveu d’ICV-EUiA-E, que el seu partit no hi presentés cap esmena.

La polèmica al voltant de l’1 d’octubre centra gran part del debat

L’actualitat política i social que viu Catalunya també va marcar aquest Ple, amb polèmiques i interrupcions al voltant del referèndum de l'1 d'octubre convocat per la Generalitat. La sala consistorial, plena com feia temps que no es veia, va aplegar desenes de veïns i veïnes que van voler ratificar, la gran majoria, el suport a aquesta convocatòria.

L’alcalde, que va iniciar el Ple llegint el manifest "Catalunya en estat de setge", signat per les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la Independència, va refermar “la lleialtat envers el Govern de Catalunya i el compliment dels compromisos com a representants municipals i demòcrates”, i va condemnar l’actitud del Govern espanyol. La tinenta d’alcalde, Noemí Condeminas, també va prendre la paraula per defensar la posició de l’Equip de Govern sobre aquest tema i va apel•lar als sentiments per reivindicar el dret a decidir lliurement el futur polític.

Els portaveus dels grups de C’s, PSC i PP van prendre la paraula per demanar a l’alcalde el compliment de la llei i per manifestar la vulneració dels seus drets com a regidors. També van demanar que no tornés a interrompre el desenvolupament normal de l’Ajuntament, en referència a les juntes de portaveus ordinària i extraordinària suspeses el 20 de setembre i al permís excepcional que el batlle va donar aquell mateix dia als treballadors municipals que ho desitgessin per poder anar a les concentracions convocades a Barcelona. En relació amb aquest tema, els grups municipals de C’s i PSC van presentar dues declaracions institucionals d’urgència, que van ser rebutjades.

Enmig de l'intens debat, el portaveu d’ICV-EUiA-E va demanar respecte per les diferents opinions expressades al Ple i va dir que el que calia era “centrar esforços per buscar una solució” per arribar a celebrar un referèndum “amb garanties”.

Aquest intercanvi d’opinions entre representants municipals va anar apareixent des del principi fins al final de la llarga sessió plenària, que va cloure pels volts de la mitjanit amb una crida de l’alcalde a la ciutadania per votar l’1 d’octubre.

Altres punts aprovats:

Es va donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del Pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Es va donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l'any 2017 sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per transferències 29/2017 entre aplicacions de diferent grup de programa. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i les abstencions d’ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Aprovació dels dos dies festius addicionals d'obertura per als establiments comercials per a l'any 2018. Aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a la pràctica esportiva individual per a l'any 2017. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1); el vot en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots), i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics municipals per promoure la rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús residencial al municipi del Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (2 vots), PSC (2 vots) i CUP-PA (2 vots), i el vot en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots) i PP (1 vot).

Aprovació inicial del Pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou 2016-2021. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots) i el PP (1 vots), i les abstencions de Ciutadans (2 vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i el PSC (2 vots).

Punt d’urgència:

Aprovació de la segona pròrroga del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat del municipi del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1); el vot en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots), i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).

Declaracions institucionals:

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra els atemptats terroristes i l'ús de la violència. Aprovada per unanimitat.

Declaracions institucionals d’urgència:

Declaració institucional de l’Equip de Govern de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. Aprovada per unanimitat.

Declaració institucional del Grup Municipal de Ciutadans en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals. No va ser aprovada, en comptar amb els vots a favor de Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots), i el PP (1), i en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots).

Declaració institucional del Grup Municipal del PSC-CP de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l’1 d’octubre. No va ser aprovada. A petició d’ICV-EUiA-E, aquesta declaració institucional es va votar per punts i el punt 4 va ser votat per separat de la resta. El punt 4 va comptar amb els vots a favor de Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots). La resta de punts va rebre el vot favorable de Ciutadans (2 vots), el PSC (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i el PP (1), i en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Audiència pública prèvia i posterior al Ple

La nombrosa assistència de públic a la sessió va suscitar diverses consultes i reflexions, algunes també en referència a l’1 d’octubre. A més, hi va haver queixes sobre la neteja al municipi i les deficiències estructurals de l’Edifici Centre. Representants dels veïns de Roger de Flor, 33 (edifici Sant Miquel) van tornar al Ple per demanar que se solucioni la problemàtica per la venda del seu edifici.

També en aquest Ple, l’alcalde va expressar, en nom de la corporació, el condol per la pèrdua recent de dos exregidors de Convergència i Unió del consistori masnoví: Jordi Colomé i Pere Roig i Colomé.