En marxa les actuacions de millora de les instal·lacions del servei municipal d'aigua

Última revisió 19-11-2018 14:25
16/11/2018

El Ple del 16 de novembre de 2017 va aprovar un conveni entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA per a la modificació de l’estructura tarifària del servei municipal de subministrament d’aigua potable, on s’eliminava la dotació del fons de reversió a tarifes i s’aprovava que el fons de reversió acumulat fins al 31 de desembre de 2016 (en total 1.654.177,88 €) es destinés a la millora i la renovació de les instal·lacions del servei municipal d’aigua. En concret, a les actuacions definides al Pla director d’abastament del municipi del Masnou, aprovat en la mateixa sessió del Ple. 

Una de les actuacions que ja està en marxa és la de la connexió de la xarxa d’Aigües Aragó, una companyia que abastia dos immobles dels carrers de Sant Miquel i de Navarra. A principis d’any, aquests immobles van passar a estar connectats a la xarxa principal municipal gestionada per SOREA. L’obra proposada pretén la renovació d’un tram de la xarxa de l'avinguda de Joan XXIII i el desdoblament d’un altre tram. 

A aquesta actuació seguiran les relatives a la renovació de la xarxa d’abastament de la urbanització de Santa Madrona i l’execució de la canonada de buidat del nou dipòsit. La durada prevista de cadascuna de les actuacions és de deu setmanes.

Altres actuacions de millora de la via pública

Segueixen les actuacions de millora a la via pública en diferents zones del municipi. Les darreres tasques que s’estan duent a terme consisteixen en la col·locació de panots de l’ampliació de la vorera del costat muntanya del carrer d’Itàlia, entre el de Roger de Flor i el de Pintor Domènec Farré, i la neteja dels col·lectors de clavegueram de la N-II, des del torrent de Can Gaio fins al Càmping Masnou. També, s’ha procedit a l’esporga de l’arbrat viari de diversos carrers del municipi. 

El fons de reversió acumulat  (en total 1.654.177,88 €) es destinarà a la millora i renovació de les instal·lacions del servei municipal d'aigua
El fons de reversió acumulat (en total 1.654.177,88 €) es destinarà a la millora i renovació de les instal·lacions del servei municipal d'aigua