Ja es poden sol·licitar les subvencions per a obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a través de l'OHL del Masnou

Última revisió 07-09-2018 14:17
18/05/2017

Ahir dia 16 de maig, la Generalitat de Catalunya va fer pública la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l’any 2017. Es prioritzaran les actuacions que fomentin la millora de l’estalvi energètic i s’atorgaran ajuts a totes les que afectin l’estructura de l’edifici o que suposin millores en l’accessibilitat, si hi resideixen persones amb discapacitat. S’estableixen dos terminis per a la presentació de les sol·licituds, una per a les actuacions amb concurrència pública competitiva fins al 30 de juny, i una altra per a les actuacions d’excepcionalitat i urgència, fins al 31 de juliol.

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o els llogaters, autoritzats prèviament per la propietat. Els edificis que entren dins l’àmbit de la convocatòria són els d’habitatges col·lectius o plurifamiliars ubicats a Catalunya, construïts i acabats abans de 1981.

Enguany, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat destinarà inicialment cinc milions i mig d’euros. Aquesta dotació és ampliable en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària. L’any passat, el Govern va destinar a aquesta convocatòria una partida inicial de 3 milions d’euros que es van ampliar fins els 5,5 milions un cop ateses totes les peticions.

Presentació de sol·licituds

La convocatòria publicada avui estableix dos terminis per a la presentació de les sol·licituds. D’una banda, les sol·licituds amb concurrència pública competitiva poden presentar-se fins al 30 de juny. En aquest cas, la convocatòria especifica tot un seguit de requisits que s’avaluaran i que permetran prioritzar l’atorgament de les subvencions en funció de la puntuació obtinguda i de la dotació pressupostària.

D’altra banda, el termini s’allarga fins al 31 de juliol per a les actuacions que es consideren d’excepcionalitat i urgència; les relatives a la conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici, i les d’obres d’accessibilitat quan a l’edifici visquin persones amb discapacitat o mobilitat reduïda o més grans de 65 anys, sempre que no hagin iniciat les obres.

La gestió de les subvencions anirà a càrrec de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els impresos de sol·licituds poden obtenir-se a la pàgina web de l’Agència. Al municipi del Masnou, serà l’Oficina Local d’Habitatge, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana al carrer Roger de Flor 23, qui s’encarregarà de dur a terme les sol·licituds.

Obres de rehabilitació subvencionables

Les obres de rehabilitació susceptibles de ser subvencionades són les de conservació dels edificis que disposin d’un informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges (ITE) que qualifiqui com a importants, greus o molt greus les deficiències detectades en els elements comuns, ja siguin fonaments, estructura i instal·lacions de l’edifici (electricitat, lampisteria, gas, telecomunicacions...). També inclou les obres relatives a la conservació de cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres.

També poden ser subvencionades les actuacions adreçades a millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici: millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, per reduir les despeses de calefacció i refrigeració; instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, per incrementar l’eficiència energètica; instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, com l’energia solar, biomassa o geotèrmica, i actuacions que redueixin el consum d’energia convencional i millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions comuns d’ascensors i il·luminació de l’edifici.

Aquesta convocatòria també inclou les actuacions per millorar l’accessibilitat, com ara la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues i altres adaptacions per a persones amb discapacitat sensorial.

Per a més informació consulteu el següent enllaç (impresos entre d’altres).