La nova sessió del Consell de la Vila tindrà caràcter d'audiència pública per debatre el Pressupost 2018

Última revisió 07-09-2018 14:18
21/09/2017

La propera sessió ordinària del Consell de la Vila es farà el dia 5 d'octubre, a les 19 h, en primera convocatòria (a les 19.30 h en segona), a la segona planta de Can Malet (carrer de Sant Felip, 2). Aquesta sessió tindrà caràcter d'audiència pública, perquè s'hi debatran els pressupostos municipals, tal com es preveu al Reglament d'aquest ens.

L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió del 25 de maig de 2017.
2. Proposta del Pressupost municipal 2018.
3. Altres informacions: pacte de civisme, reglament i seguiment del Pla de participació ciutadana...
4. Torn obert de precs i preguntes.