L'Ajuntament amplia el termini per sol·licitar ajuts per a la quota de l'IBI fins al 19 de gener de 2018

Última revisió 07-09-2018 14:18
18/12/2017

El 30 de novembre, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria pública d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l’exercici 2017, i va establir el període de presentació de sol·licituds entre l’11 i el 22 de desembre de 2017. Amb l’objectiu d’arribar al màxim de famílies possible i atès que la convocatòria inicial es troba en període electoral, s’ha valorat fer una pròrroga del termini de presentació de sol·licituds, i s’ha ampliat el termini fins al 19 de gener de 2018.

Per a més informació sobre l’ajut, es pot consultar la notícia següent.