L'Ajuntament signa convenis per col·laborar amb les activitats dels centres educatius

Última revisió 24-07-2018 17:42
25/05/2018

L’Ajuntament ha signat aquesta setmana, en dos torns  ¾l’un, ahir; l’altre, avui, 25 de maig¾, convenis de col·laboració amb els centres educatius del Masnou: les escoles Ocata, Lluís Millet, Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat, Marinada, Bergantí, Escolàpies el Masnou i Sagrada Família, i els instituts Maremar i Mediterrània.

Tots els acords signats tenen com a objectiu la participació municipal en el finançament de les activitats educatives que realitzin les escoles i instituts de la vila durant el 2018. En total, la suma de les aportacions municipals incloses als convenis amb els centres educatius està xifrada en 56.500 euros. Hi participen tots els del municipi, públics i concertats, amb oferta d’ensenyaments de 2n cicle d’educació infantil, primària i secundària.

Signatura de convenis de col·laboració amb els centres educatius del Masnou.Concretament, les activitats en les quals col·labora l’Ajuntament passen per actuacions que afavoreixin la màxima integració possible dels objectius educatius dels centres a l’entorn social. També les activitats que incideixin en la formació de l'alumnat i tendeixin a una educació integral de les persones. Alhora, es dona suport a activitats i projectes de promoció educativa que millorin la qualitat de l’educació dels centres i del municipi. S’hi inclouen actuacions de foment de la reutilització de llibres de text i dels continguts digitals. També es pretén rebaixar la càrrega econòmica que suporten les famílies en l’adquisició de llibres. No hi falten altres activitats previstes en la programació anual dels centres i que concordin amb el seus projectes educatius.

Reunió de directors i directores
L’acte de signatura de convenis, que va comptar amb la presència de gairebé totes les direccions dels centres educatius, va ser ahir, dijous 24 de maig, i va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament, i es va aprofitar per celebrar una reunió de directors i directores dels centres educatius presents.

Va comptar amb la participació de Sílvia Folch, regidora d’Ensenyament, així com de personal tècnic municipal i de representants del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS), del Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències SPOTT de la Diputació de Barcelona i de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Premià de Mar.

S’hi van tractar els punts següents:

• Implementació del projecte “Entorn sense fum”.
• Protocol de detecció i actuació de casos de consum de drogues als centres educatius.
• Torn obert de paraula.