Les millores al parc de Vallmora i el futur nou espai jove al port, temes centrals al Consell de la Vila

Última revisió 24-07-2018 17:42
25/05/2018

El Consell de la Vila es va reunir ahir en sessió ordinària a la sala polivalent de Can Malet. La reunió d’aquest òrgan de participació va començar a les 19 h i es va allargar fins passades les 21 h. Van participar-hi una vintena de persones, entre representants d’entitats, de grups municipals, de la ciutadania, càrrecs electes i personal municipal.

Els usos previstos per al parc de Vallmora i el projecte de creació d’un nou espai jove al port van ser dues de les presentacions amb més contingut de la sessió. A més, l’alcalde, Jaume Oliveras, va donar compte dels nomenaments de les persones que a partir d’ara representaran la ciutadania a títol individual al Consell de la Vila, juntament amb d’altres nomenaments recents, fet que compleix amb el canvi de reglament d’aquest òrgan. També es va fer un balanç de l’execució del Pla d’actuació municipal.

Consell de la Vila, 24 de maig del 2018.Parc de Vallmora
Berta Coll, de Laboratori 8-85, va presentar el projecte que els ha encarregat l’Ajuntament ¾referit a la senyalística, el pla d’usos i la comunicació del parc de Vallmora¾, i els serveis que ja s’ofereixen en aquest espai, per tal de convertir-lo en un punt de referència a la vila.

De la presentació, que va tenir bona acollida, en destaca la proposta de senyalar de manera visual els accessos al parc, la connexió amb el nou pavelló, i els recorreguts escolars i de fitnes. Alhora, es va tractar la necessitat de definir els usos d'aquesta zona verda, amb l’objectiu de nodrir-la d’esdeveniments culturals i tota mena d’activitats: extraescolars, infantils, juvenils i de salut. En aquest sentit, es preveu fer una jornada participativa amb les entitats per tal que plantegin propostes i aportacions. Es tracta, en definitiva, que tothom es faci seu aquest parc. Va generar consens la idea de construir-hi una zona d’ombra amb una guingueta multiusos integrada en el paisatge.

Nou espai jove al port
La vicepresidenta del Consell de la Vila, la regidora Sílvia Folch, va explicar el nou projecte per crear un espai jove al port, idea proposada pel col·lectiu jove i sorgida al Pla local de joventut. Folch va exposar la proposta, tot detallant com es distribuirien els espais dins els prop de 500 metres quadrats del local, que s’ha de reformar i adaptar segons el que preveu el pla d’usos. Comptaria amb zones de servei i d’informació, un punt de trobada i dinamització i altres espais. Va especificar que les actuacions s’anirien fent per fases, en funció de la disponibilitat pressupostària.

Pla d’actuació municipal
L’alcalde i el gerent del consistori van presentar l’estat d’execució del Pla d’actuació municipal 2015-2019 (PAM). Van concretar que tres quartes parts de les actuacions estan ja realitzades o en procés. Tots dos van desgranar cadascun dels sis eixos del PAM, destacant-ne les completades o en curs, especialment les relacionades amb habitatge de protecció oficial, la posada en marxa del Nou Centre i les obres a la via pública. Aquest últim tema va ser el que va generar més intervencions i aportacions dels membres del Consell, sobretot pel que fa a les cuines de les escoles públiques, el Complex Esportiu, el pla de xoc de voreres i calçades, o les conversions de carrers en zones de vianants, a més de la gestió de la mobilitat i l’aparcament.

Veus ciutadanes
El Consell de la Vila es va constituir a principis de l’any 2016 amb l’objectiu que els representants de la ciutadania i els representants municipals puguin compartir debat sobre els assumptes públics de la vila, ja siguin estratègics, econòmics, socials, culturals o de sostenibilitat. Aquest òrgan està format per representants de cinc associacions veïnals i de cinc entitats no veïnals i per cinc persones a títol individual d’entre 18 i 67 anys que són escollides mitjançant sorteig com a representants de la ciutadania. Són membres del Consell de la Vila les associacions veïnals del Bellresguard, de Ciutat Vila Jardí i Santa Madrona, de la plaça de Ramón y Cajal, del carrer del Doctor Noé i del carrer de Sant Rafael, i les entitats no veïnals de la Casa Benèfica del Masnou, el Casal d’Avis d’Ocata, el Casal de la Gent Gran de Can Malet, el Casino del Masnou i l’ONG Ajuda al Desenvolupament.