Llum verda a diverses inversions de millora a l'espai públic i en equipaments

Última revisió 09-10-2018 08:58
08/10/2018

La Junta de Govern Local celebrada dijous passat, 4 d’octubre, va aprovar diversos projectes significatius com a inversions sostenibles a l’espai públic i en equipaments.

Es preveu que s’iniciïn totes aquestes obres les properes setmanes, un cop es completin els processos administratius corresponents.

Són els següents:

 • Connexió entre el carrer de Cuba i el pati central dels edificis situats a sobre de la Baixada al Port del carrer de Sant Felip
  L’objectiu principal és millorar l’accessibilitat dels vianants, especialment dels veïns i veïnes d’aquests edificis, però creant alhora un nou itinerari per a qui es desplaça a peu.
  Pressupost: 59.654,04 euros.
   
 • Rehabilitació de l’edifici dels Masovers de la Casa del Marquès (carrer de Rosa Sensat)
  Projecte vinculat a la creació d’un nou accés adaptat al Camp Municipal d’Esports, a través de la parcel·la dels Masovers.
  Pressupost: 60.492,38 euros.
   
 • Millora dels jardins del President Lluís Companys (el Masnou Alt)
  L’objectiu principal és reconfigurar l’espai per evitar l’erosió que hi causen les escorrenties, així com permetre-hi l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Per aconseguir-ho, es redefinirà el disseny dels jardins i dels seus sòls i paviments, amb la voluntat de mantenir el màxim nombre d’elements vegetals i arquitectònics actuals.
  Pressupost: 224.997,67 euros.
   
 • Subministrament i col·locació de 40 nous columbaris per a urnes cineràries al Cementiri Municipal del Masnou
  Els 40 nous columbaris se sumaran als 27 existents i que ja estan complets. S’instal·laran al Cementiri però sense afectar la zona catalogada com a patrimonial.
  Pressupost: 17.847,50 euros.

 

 • Rehabilitació de la Biblioteca i del Mercat municipals (Edifici Centre)
  Millora de l’accessibilitat, reparació de desperfectes causats per humitats i per assegurar-ne l’estanquitat, impermeabilització de la coberta de la Biblioteca i de les càmeres frigorífiques del Mercat.
  Pressupost total (per als dos equipaments): 181.389,48 euros.
  La Diputació de Barcelona aportarà dues subvencions (una per a cada projecte) un cop l’Ajuntament certifiqui els treballs. Les dues subvencions sumen 144.441,57 euros.

La Biblioteca i el Mercat rebran inversions.
La Biblioteca i el Mercat rebran inversions.