L'últim Ple de l'any 2017 també ha estat l'últim de la regidora Noemí Condeminas i es converteix en un dels més emotius de l'any

Última revisió 07-09-2018 14:18
21/12/2017

El Ple del 20 de desembre de 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, va estar dotat d’una forta càrrega emocional i de contrastos. D’una banda, es tractava de l’últim Ple de la regidora Noemí Condeminas, que presentava la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament del Masnou després de sis anys de servei. A més, durant el punt d’informació i comunicacions d’Alcaldia, l’alcalde va informar de la mort del jutge de Pau, Josep Vendrell. D’una altra, es van viure moments tensos arran de la discrepància en el sistema de votacions a l’hora de votar un dels punts de l’ordre del dia sobre l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2018, que va enrocar els regidors i regidores en un debat tècnic i legal que va quedar sense resoldre.

Continua el consens per a la millora del transport públic al municipi

Un dels punts més rellevants del Ple va ser l’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament del Masnou i l'Empresa Casas, SA, per a la millora de les comunicacions i els serveis regulars de transport públic urbà i interurbà de viatgers al Masnou. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció d’ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), que van votar-hi en contra. El regidor de Mobilitat i Via Pública, Joaquim Fàbregas, va exposar el conveni i les millores que aquests serveis han experimentat durant els últims anys. Va dir que “des del 2015, tenim un conveni que es va renovant anualment per a la gestió del servei del transport públic del Masnou. Ha augmentat en més de 35.000 el nombre de passatgers anuals respecte del 2015”. El portaveu del PSC, Ernest Suñé, va deixar constància del desacord del seu grup pel que fa a l’augment de fins a quatre anys en la vigència del contracte que havia proposat la Generalitat, però, alhora, va dir que estava satisfet que finalment el contracte s’hagués limitat a dos anys, prorrogable a dos més. També va dir que hi estava a favor perquè “la millora del transport urbà és una demanda de la ciutadania”.

Per contra, Màxim Fàbregas, d’ICV-EUiA-E, defensava el vot en contra: “Tenim la voluntat que el servei sigui prestat per l’Ajuntament. Sempre n’hem defensat la municipalització”. En aquest sentit, Suñé argumentava que no era contradictori voler crear una comissió per a l’estudi de la municipalització del servei, tal com es va aprovar arran d’una moció del grup d’ICV-EUiA, amb el fet de “garantir en aquests moments la prestació d’aquest servei”.

Dídac Miró, en nom de la CUP-PA, que també hi havia votat en contra, va reiterar que aposten per la municipalització del servei: “Una empresa privada pot oferir el mateix servei, però necessita obtenir beneficis.”

D’altra banda, el portaveu de Ciutadans, Frans Avilés, va aprofitar per demanar que s’estudiïla possibilitat de posar un bus llançadora del Masnou Alt al Masnou Baix.

Finalment, el portaveu del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió), Eduard Garcia, va afirmar que els hauria agradat conèixer la modificació amb més temps: “Desitgem que el canvi de vigència del conveni no en perjudiqui el contingut. És molt diferent calcular inversions a quatre anys que fer-ho a dos.”

No s’aproven les ordenances fiscals 2018 i es mantenen les actuals

L’Equip de Govern va portar per urgència l’aprovació d’un tema sobrevingut al Ple: la resolució de les al·legacions i l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2018 i següents. Tot i que la urgència per acceptar aquest punt va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals i l’abstenció d’ICV-EUiA, la proposta va ser rebutjada per la majoria de grups municipals pel seu desacord amb el procediment emprat per a la votació, ja que, segons el secretari de l’Ajuntament, havia de ser conjunta i no per punts. Aquest fet va encendre els ànims de tots els grups de l’oposició, que no van voler votar conjuntament la resolució de les al·legacions (presentades pel PSC i Ciutadans). Consegüentment, el punt va ser rebutjat amb els vots en contra del PSC (2 vots), de Ciutadans (3 vots), d’ICV-EUiA-E (2 vots) i del PP (1 vot); els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), i l’abstenció del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió, 5 vots) i de la CUP-PA (2 vots). Tots els grups de l’oposició van mostrar el seu profund desacord i el seu desconcert amb el sistema de votació plantejat, tot i les explicacions del secretari, que argumentava que la proposta era única “en tant que l’expedient d’aprovació és un únic expedient que engloba totes les ordenances i les resolucions també es fan de forma conjunta” i els dos recessos concedits per l’alcalde, Jaume Oliveras. "L’informe seria desfavorable si es demana la votació per punts”, va afegir el secretari.

A continuació es va discutir força estona sobre el procediment i, finalment, ICV-EUiA-E va proposar que se sol·licités un dictamen per aclarir les normes del joc i evitar que aquesta situació es tornés a repetir. “Volem conèixer quins són els nostres drets i no fer feina sense cap sentit”, va dir el regidor d'ICV-EUiA-E. L’alcalde va dir que així ho faria: "Demanaré aquest informe jurídic. Així ho farem, perquè és necessari.” El PSC va anar més enllà: “Estudiarem aquest sistema i no descarto posar un contenciós. Si no tenim raó, serà una forma d’aprendre.” Ciutadans va denunciar que s'estava vivint un despropòsit: “Votar temes tan dispars en un únic vot és un intent de limitar l’acció democràtica de l’oposició.” Finalment, el Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió) va afirmar que, tot i que havien estat a l’Equip de Govern, desconeixien les al·legacions i que “el nostre vot d’avui no és en contra de les ordenances, sinó del procediment, que des de la nostra sortida de l’Equip de Govern s’ha modificat sistemàticament”. Per tancar la confrontació, Oliveras va voler fer una observació: “El contingut de les ordenances el van debatre i rebratre el dia de l’aprovació inicial de les ordenances al Ple, el 26 d’octubre de 2017.”

Durant el torn de preguntes, l'Equip de Govern va contestar-ne algunes de l’oposició. Entre d’altres, el PSC va aprofitar per desitjar bon any 2018 a tothom i Màxim Fàbregas va explicar que havia retirat una moció perquè s’havien complert els requisits que exigia entorn de la campanya de l’IBI: augmentar el termini de presentació de sol·licituds i que l’Ajuntament organitzés sessions informatives al més aviat possible. L’alcalde va anunciar que se’n farien dues i que se'n comunicarien les dates en breu.

Canvis organitzatius

Dos punts de l’ordre del dia tenien relació amb canvis organitzatius. D'una banda, es va aprovar la modificació del nomenament dels representants municipals per a diferents organismes amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots), i l’abstenció del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió, 5 vots), d’ICV-EUiA-E (1 vot per l’absència d’una regidora que es va incorporar més tard a la sessió plenària), el PSC (2 vots), i el PP (1 vot).

Renúncia regidora Noemí CondeminasD'altra banda, va tenir lloc la presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora de l'Ajuntament formulada per la senyora Noemí Condeminas Riembau. La renúncia de Condeminas va ser, sens dubte, el moment més emotiu del Ple. Va llegir un discurs farcit d’agraïments, especialment cap als seus familiars, presents a la sala, i ple de reflexions i anècdotes. “Arribar al final mai no és fàcil. Plena de satisfaccions i sorpreses grates. M’espera un projecte nou que m’il·lusiona. Gràcies per deixar-me viure moments històrics del meu país. Ara ho faré des de l’activisme." Va fer un càlid reconeixement a Pere Parés: “l'amic Pere, el meu primer alcalde, que m’obre les portes de la política i diposita en mi la confiança. A tu, Pere, sempre t’estaré agraïda". També es va adreçar a l’alcalde actual: “Gràcies al Jaume per haver estat sempre al meu costat.” Emocionada, va tancar el discurs donant també les gràcies al públic i als treballadors municipals (“feu que marxi carregada de bons records”) i als seus companys del consistori i de partit. Tots els companys en bloc li van desitjar el millor en la seva nova etapa i li van adreçar paraules d’elogi i reconeixement al seu treball i a la seva dedicació. Els seus companys de partit van fer referència a la seva integritat i van destacar un dels seus projectes estrella, La Sitja, que, en paraules de Romà López, “representa el teu compromís i la teva forma de fer”. L’alcalde va fer un repàs per la trajectòria de Condeminas a l’Ajuntament i li va adreçar unes paraules d’agraïment: “Tots coneixem el teu estil planer, directe i fàcil. La teva lleialtat i el teu suport han estat sempre un valor molt important. També el teu compromís amb el país i el Masnou, que continuarem necessitant.”

Altres punts aprovats

• Es va donar compte dels decrets d'Alcaldia.
• Es va donar compte del Decret d'Alcaldia de correcció d'error de la modificació de la designació de les persones membres de la Junta de Govern Local.
• Es va donar compte del compliment de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, sobre la remissió del cost efectiu dels serveis exercici 2016 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
• Es va aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa per al 2018 per unanimitat.
• Massa salarial personal laboral 2017. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots) i del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió, 5 vots), i l’abstenció de Ciutadans (3 vots), d’ICV-EUiA-E (1 vot per l’absència d’una regidora que es va incorporar més tard a la sessió plenària), el PSC (2 vots), la CUP-PA (2 vots), i el PP (1 vot). Es va aprovar així la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament per a l’exercici 2017 per un import de 3.078.704,97 euros, en què es computen les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral en l’exercici 2016 en termes d’homogeneïtat del dos exercicis.
• Aprovació del compte general de l'exercici 2016. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió, 5 vots), i del PSC (2 vots); i l’abstenció de Ciutadans (3 vots), d’ICV-EUiA-E (1 vots), la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot).
• Pròrroga del conveni de delegació de la competència de Servei d'Atenció Domiciliària al Consell Comarcal del Maresme i addenda econòmica per al 2018. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals (18 vots, tenint en compte que no s’havia incorporat una regidora del grup d’ICV-EUiA-E), a excepció de la CUP-PA (2 vots), que hi va votar en contra. Es va aprovar una addenda anual per a l’any 2018, per import màxim de 341.250,00 euros, IVA inclòs, a favor del Consell Comarcal, en aquest sentit també es va aprovar la pròrroga del conveni de delegació de la competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme. Dídac Miró, de la CUP, va argumentar el seu vot en contra al·legant el seu desacord amb la privatització de serveis a l’Ajuntament.
• Revisió de preus del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou (LIC 8/2014), període del 15/2/2017 al 14/02/2018. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), del Grup Demòcrata (PDeCAT-Unió, 5 vots), del PSC (2 vots), el PP (1 vot) i la CUP-PA (2 vots); els vots en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots) i l’abstenció de Ciutadans (3 vots).
• Modificació del conveni de la finalització de la prestació del servei d'abastament d'aigua per part d'Aigües Aragó CB. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).
• Esmena de l'error de fet de l'acord del Ple de 16 de novembre de 2017 sobre les tarifes de l’aigua 2017-2018. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals, i l’abstenció d’ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

En aquesta ocasió, l’audiència pública prèvia al Ple no va comptar amb la participació de cap persona del públic, i tampoc no hi va haver intervencions finals. L’alcalde va cloure el Ple desitjant unes bones festes i un bon any 2018.

Ple desembre 2017
Ple desembre 2017