Millores a l'enllumenat públic del Camí Ral

Última revisió 07-09-2018 14:18
24/01/2018

Han finalitzat els treballs de renovació de l'enllumenat públic del tram comprès entre el passatge de Marià Rossell i el carrer de Josep Llimona del Camí Ral. S'han substituït els antics llums de sodi (que tenien una potència de consum de 110 W) per uns de nous de tecnologia LED de 33 W, una acció que permetrà un estalvi de més d'un 50% de despesa. La inversió ha estat de 15.000 euros.

A més de consumir menys, fan la mateixa llum i d'una tonalitat més blanca, alhora que la tecnologia LED és més respectuosa amb el medi ambient. Aquesta acció d'eficiència energètica representa el 30% de la renovació prevista del total dels llums d'aquesta via.