Millores a les voreres al carrer del Capità Mirambell i a l'encreuament d'aquest carrer amb l'avinguda de Joan Maragall

Última revisió 07-09-2018 14:18
27/10/2017

El proper dilluns començaran unes obres d’arranjament de voreres en el tram del carrer del Capità Mirambell entre el carrer del Capità Maristany Noms i l’avinguda de Joan Maragall. El tram estarà tallat al trànsit entre els dies 30 d’octubre i 4 de novembre, mentre durin les obres.

A part de l’arranjament de les voreres, la intervenció preveu la construcció d’una vorera contínua entre el carrer del Capità Mirambell i l’avinguda de Joan Maragall, mitjançant una plataforma elevada a la calçada ubicada just a la cruïlla on es troben aquests dos carrers. Aquest tipus de construcció elevada obliga els cotxes a reduir la velocitat per continuar la marxa i fa accessible el pas entre voreres a persones amb mobilitat reduïda. Tenint en compte que les voreres de la zona són poc altes, l’Ajuntament considera que aquesta mesura també farà que els vianants s’hi sentin més segurs.

A més, s’aprofitarà per millorar la recollida de les aigües pluvials amb la col·locació de dos embornals nous, connectats al col·lector general de l’Avinguda de Joan Maragall. Aquesta mesura també és significativa en carrers amb les voreres baixes, com és el cas d’aquest tram de Capità Mirambell, per evitar inundacions en moments puntuals de forts aiguats.

obres al carrer del Capità Mirambell, octubre 2017L’actuació comportarà un seguit d’afectacions al trànsit: no es podrà accedir des del carrer de Sant Felip al carrer del Capità Mirambell; s’establirà un doble sentit de circulació al tram del carrer del Capità Mirambell comprès entre els carrers de la Mare de Déu de Núria i del Doctor Botey, per tal de donar sortida als vehicles procedents d’aquest últim carrer, que no podran girar a la dreta a causa de l’obra; només els veïns de la zona podran circular pels diferents carrers de l’entorn.

Per realitzar aquest obra, l’Ajuntament ha contractat l’empresa Camilo Fernández, SL, per un import de 16.477,78 euros, IVA inclòs.

Finalment, s’informa que no s’aturaran les obres el dia 1 de novembre, que és festiu, per enllestir-les al més aviat possible.

obres al carrer del Capità Mirambell
obres al carrer del Capità Mirambell