Obert el període per apuntar-se a ser representant del Consell de la Vila

Última revisió 07-05-2018 10:30
13/04/2018

Del 15 d'abril al 15 de maig serà obert el període durant el qual els ciutadans i ciutadanes del Masnou que ho desitigin podran optar a ser representants del Consell de la Vila. Aquesta intervenció és fruit de la modificació del reglament del Consell de la Vila, aprovat pel Ple de l'Ajuntament al novembre del 2017, amb l'objectiu de millorar el funcionament del Consell potenciant el paper dels representants de la ciutadania a títol individual, afavorint la seva presència efectiva a les sessions del Consell. Per aquest motiu, es preveu que siguin escollits entre un llistat de ciutadans i ciutadanes que hagin manifestat prèviament la seva voluntat de participar-hi. Si hi esteu interessats, ompliu el formulari d'inscripció en línia

Entre les altres modificacions del Reglament, es troba la que afecta els membres del Consell de la Vila, que proposa limitar la representació dels grups municipals a persones de fora la corporació, és a dir, que no siguin regidors del consistori, amb l'objectiu de potenciar un fòrum més ciutadà que no pas polític, procurant evitar una excessiva formalitat i rigidesa en les formes, tot fugint de dinàmiques més pròpies d'un Ple. La modificació també recull d'altres propostes com la reducció del temps d'espera per a l'obtenció del quòrum necessari de mitja hora a quinze minuts.

El Consell de la Vila es va constituir a principis de l'any 2016 amb l'objectiu que els representants de la ciutadania i els representants municipals puguin compartir debat sobre els assumptes públics de la vila, ja siguin estratègics, econòmics, socials, culturals o sostenibles. Aquest òrgan està format per representants de cinc associacions veïnals i de cinc entitats no veïnals i per cinc persones a títol individual d'entre 18 i 67 anys, que van ser escollides mitjançant sorteig com a representants de la ciutadania. Són membres del Consell de la Vila les associacions veïnals del Bell Resguard, de Ciutat Jardí i Santa Madrona, de la plaça del Doctor Ramón y Cajal, del carrer del Doctor Noé i del carrer de Sant Rafael, i les entitats no veïnals de la Casa Benèfica del Masnou, el Casal d'Avis d'Ocata, el Casal de la Gent Gran de Can Malet, el Casino del Masnou i l'ONG Ajuda al Desenvolupament.

Més informació del Consell de la Vila