Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 20 de juliol

Última revisió 07-09-2018 14:18
19/07/2017

La propera sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local es farà el dia 20 de juliol de 2017, a les 18 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL


1.- Resolució expedient sancionador X2017001104 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
2.- Resolució expedient sancionador X2017001417 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
3.- Resolució expedient sancionador X2017001994 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Podeu llegir el text de les propostes aquí.