Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 21 de juny

Última revisió 24-07-2018 17:42
20/06/2018

La propera sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local es farà el dia 21 de juny de 2018, a les 13.25 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL
1. Expedient sancionador X2017007053 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Podeu llegir el text de les propostes aquí.