Sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local del dia 27 d'abril

Última revisió 07-09-2018 14:17
26/04/2017

La propera sessió ordinària de caràcter públic de la Junta de Govern Local que es farà el dia 27 d'abril de 2017, a les 18 hores, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

ATRIBUCIONS DELEGADES PEL PLE MUNICIPAL

1 Resolució expedient sancionador X2016003884 per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.
2 Resolució expedient sancionador X2016005832 per infraccions en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Podeu llegir el text de les propostes aquí.