Signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'Associació Cultural Islàmica Altaqwa

Última revisió 07-09-2018 14:18
15/02/2018

El dijous 15 de febrer a la tarda, l’Ajuntament del Masnou va signar un conveni amb l'Associació Cultural Islàmica Altaqwa, una entitat ciutadana del Masnou sense ànim de lucre que té entre els seus objectius, eminentment culturals i socials, fomentar una relació òptima i adequada entre els seus membres i millorar la convivència amb la resta de col·lectius i ciutadans i ciutadanes de la societat. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el president de l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa, Ahmed Idriouich Taib, van formalitzar l’acord, que serà vigent des del mateix dia de la signatura fins al 31 de desembre de 2018.

D’una banda, la signatura compromet a l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa a la promoció i difusió de la cultura àrab i musulmana al Masnou, i al foment del coneixement i la convivència veïnals durant l’any 2018: proporcionant informació de caràcter social, cultural i religiós a totes aquelles persones que ho sol·licitin, en especial els membres de la comunitat musulmana del Masnou; oferint coneixements de llengua i cultura àrab i musulmana a totes les persones interessades; organitzant conferències, debats, una jornada de portes obertes una vegada a l’any per donar a conèixer la tasca de l’associació, i activitats diverses amb associacions veïnals, entitats i institucions amb l’objectiu de facilitar la participació dels diferents col·lectius i fomentar la millora de la convivència, entre d’altres.

D’altra banda, l’Ajuntament del Masnou realitzarà una aportació econòmica de 3.000 euros a Altaqwa, i farà difusió entre la ciutadania, a través dels seus mitjans habituals d’informació, de les activitats culturals i cíviques d’interès general que l’associació organitzi. Alhora, li cedirà els materials i l’autorització d’usos d’espais necessaris per a les seves activitats, en funció de la disponibilitat de cada moment.

signatura del conveni
signatura del conveni