Signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Masnou i l'entitat Creu Roja del Masnou, Alella i Teià

Última revisió 07-09-2018 14:18
29/11/2017

El dilluns 27 de novembre, l’Ajuntament del Masnou va signar un conveni amb l’entitat Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius la promoció i la coordinació de la solidaritat, l’ajut a la promoció de la persona, i el desenvolupament de la dignitat humana de tothom qui es troba en situació de precarietat. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el president local de l’entitat, Francesc Bonet, van formalitzar l’acord, que serà vigent des del mateix dia de la signatura fins al 31 de desembre de 2017. A la signatura també hi va assistir el coordinador de Comunitat i Persones i regidor delegat d’Acció Social, Albert Alfaro.

El conveni signat regula la subvenció de caràcter nominal recollida al Pressupost municipal 2017, per una quantitat de 6.000 euros. En concret, l’acord té per objecte regular les obligacions derivades de la participació municipal en el finançament de les activitats que realitzarà la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià en matèria d’assistència a persones en situació o en risc d’exclusió social a la vila del Masnou durant l’any 2017. D'una banda, l’acord obliga l’Ajuntament a aportar una subvenció i a establir un sistema de coordinació entre el Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) i el personal tècnic de la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià, per tal de garantir l’efectivitat de la col·laboració entre les dues entitats i per optimitzar els recursos. De l’altra, l’entitat es compromet a mantenir els programes adreçats a gent gran o en situació de dependència, com són l’acompanyament, l’atenció permanent, la teleassistència domiciliària (TAD), la teleassistència mòbil (TAM), el sistema intel·ligent de monitorització d’alertes personals (SIMAP), la promoció de l’envelliment actiu, les ajudes tècniques, la videoatenció, etc. També es compromet a desenvolupar altres projectes d’intervenció social, com ara un banc d’ajudes (roba, mobles, etc.), projectes d’infància i joventut (campanya de Reis, material primera infància...), donar ajuts econòmics a famílies derivades des dels Serveis Socials municipals mitjançant fons propis (menjadors escolars, material lectiu, etc.) i d’altres projectes que puguin sorgir durant l’any 2017.

Aquest conveni és independent de la col·laboració que l’Ajuntament aporta al centre únic de distribució d’aliments La Sitja, cogestionat entre l'Ajuntament del Masnou i tres entitats socials del municipi (Càritas, Creu Roja, i Fundació Temps i Compromís), des d'on es cobreixen necessitats bàsiques alimentàries i d’higiene.

Signatura conveni amb l´entitat Creu Roja del Masnou
Signatura conveni amb l´entitat Creu Roja del Masnou