Signats nous convenis amb entitats

Última revisió 07-05-2018 10:30
17/04/2018

El dijous 12 i el dimarts 17 d’abril, l'Ajuntament va signar diversos convenis amb associacions que rebran un ajut municipal per poder dur a terme la seva activitat durant aquest any 2018, emmarcada dins les àrees de Salut Pública i Cultura. Concretament, s'han signat convenis amb l’Agrupació Sardanista, Blancdeguix, Scandicus, Colla de Geganters, UNESCO, Akonga i l’Associació Fotogràfica el Masnou, de l’àrea de Cultura, i amb Adam, DISMA, ESQUIMA i Afibromare, de Salut Pública. En total, els convenis signats ascendeixen a 106.000 euros.

El conveni amb l’Agrupació Sardanista (6.000 euros), té per objecte la realització de l’Aplec de la Sardana i el cicle anual de ballades. El de Blancdeguix (12.000 euros) és per regular el finançament de les activitats que realitzarà l’associació en matèria de promoció de la creació, la formació i la difusió en els camps de les arts visuals i l’artesania. El d’Scandicus (5.000 euros) servirà per finançar les activitats que realitzarà el Cor Scandicus en matèria de promoció de la cultura i la música en general i el cant coral en particular. El de la Colla de Geganters (6.000 euros) finançarà les activitats que realitzarà l’entitat en matèria de promoció i difusió de la cultura i les tradicions populars al Masnou, a través de la trobada de gegants i de diferents ballades. El de la UNESCO (3.000 euros) té per objectiu el finançament de les activitats que realitzarà l’associació en matèria de promoció i difusió dels ideals i els programes de l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). El de l’Associació Fotogràfica el Masnou (3.000 euros) finançarà les activitats que realitzarà l’associació en matèria de promoció i difusió de la fotografia com a activitat artística i cultural. El de més quantitat és el d’Akonga (40.000 euros), que té per objecte el finançament de les activitats que realitzarà aquesta associació en matèria de promoció i difusió de les arts cinematogràfiques en general i els curtmetratges en particular, amb l’organització del Festival de Curtmetratges del Masnou Fascurt.

Pel que fa a l’àrea de Salut Pública, el conveni amb ADAM (19.000 euros) es destinarà a realitzar activitats en matèria de protecció dels animals, i en concret, per a la recollida, l'acolliment i el foment de l'adopció dels gossos abandonats i perduts al terme municipal del Masnou. El de DISMA (5.000 euros) serà per a activitats en matèria d'atenció i integració de persones amb disminució psíquica i suport a les seves famílies. El d’ESQUIMA (5.000 euros), per integrar persones afectades de malalties mentals, eliminació de l'estigma que suposa patir una d'aquestes malalties i suport a les famílies d'aquestes persones. Finalment, el d’Afibromare (2.000 euros) té com a objectiu realitzar activitats en matèria d'acceptació de les persones afectades de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i malalties reumàtiques i del dolor.