Tasques de desherbatge i neteja del parc de Vallmora

Última revisió 07-09-2018 14:18
08/08/2017

El 16 d’agost s’iniciaran els treballs de desherbatge i neteja del parc de Vallmora, que tindran una durada aproximada de tres setmanes. Després de mig any des de la inauguració de la primera fase d’aquesta zona verda del municipi, el manteniment previst per l’empresa constructora (responsable del manteniment del parc fins a final de 2017) es considera insuficient. Per aquest motiu, l’Ajuntament, amb l’objectiu de reforçar les tasques de conservació d’aquest espai, ha contractat una empresa especialitzada i amb els recursos necessaris per portar a terme les feines de desherbatge dels talussos del parc.

Principalment, les tasques se centraran en una actuació de xoc de neteja i desherbatge dels talussos amb mitjans manuals. També s’arranjaran les terres esllavissades a causa de les pluges i se’n retiraran les restes vegetals.

Aquesta actuació es complementa amb la contractació de dues persones especialitzades en l’àmbit de la jardineria que, des d’aquest 7 d’agost, tenen com a funció bàsica la preservació d’aquest espai públic, a la vegada que col·laboren a desbrossar altres espais verds municipals. Entre les tasques que porten a terme s’inclou la neteja del parc, que realitzen tres cops per setmana, buidant les papereres, recollint els residus sòlids que es trobin a terra, fent tasques de manteniment del mobiliari, etc.

El 2018, el responsable del manteniment del Parc passarà a ser l’Ajuntament i, per aquest motiu, és previst incorporar aquestes tasques al contracte de neteja, a la vegada que faran efectius els recursos necessaris per al bon manteniment del parc.