Tractament contra plagues en arbres de diversos carrers

Última revisió 24-07-2018 17:42
30/05/2018

L’Ajuntament ha enllestit aquesta setmana una campanya de tractaments fets en una seixantena d’arbres afectats per plagues d’insectes. El mètode emprat és completament inofensiu tant per a persones com per a animals. No calia, per tant, establir cap mesura preventiva.

Aquest mètode s’anomena endoteràpia. Consisteix en injectar el producte directament al tronc dels arbres. És una forma d’aplicació molt més respectuosa amb els exemplars i el medi ambient en general. En aquesta ocasió, i tenint en compte els avantatges esmentats, l’Ajuntament ha preferit emprar aquest mètode perquè, tot i ser econòmicament més car, genera menys inconvenients. S’hi han invertit 1.065 euros. Els treballs els ha Operari fent tractament contra plagues per endoteràpia.dut a terme l’empresa que s’encarrega del manteniment dels jardins.

La informació detallada del tractament és la següent:

• Carrer de Fontanills: 37 exemplars d’arbre de Judes (o arbre de l’amor) tractats contra la psil·la del Cercis.
• Carrer de Sant Felip: 19 exemplars de taronger tractats contra el pugó i la caparreta.
• Plaça de la Vila de Madrid: 4 til·lers tractats contra altres plagues.

Les plagues perjudiquen la salut dels arbres i també els afecten estèticament. Aquests insectes, però, no tenen cap incidència sobre en persones ni animals.