2017-004 -proces-selectiu-per-cobrir el lloc de tècnic/a de patrimoni cultural mitjancant-concurs-oposcio-promocio-interna