2017-006 procés selectiu per proveir una plaça de tècnic/a mitjà destinat a cobrir el lloc de treball de tècnic/a de Manteniment i Serveis

El període de presentació d'instàncies ha finalitzat