2018-014 Procés selectiu per cobrir el lloc de treball d'oficial mecànic-manyà, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies encara no està obert