2019-002 Procés selectiu per cobrir tres places de caporal de la policia local, grup C2, per la modalitat de concurs-oposició per promoció interna

El termini de presentació d'instàncies encara no està obert