I-2019-002 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics auxiliars de biblioteca

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat