I-2019-004 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de vigilants cívics

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat