I-2020-007 Procés selectiu per nomenament funcionari interí per substitució técnica de Turisme i Patrimoni

El termini de presentació serà de l'1 al 22 de juny de 2020, ambdós inclosos.