P007-2020 Provisio-mitjancant-concurs- de cap de serveis socials

El termini de presentació d'instàncies està obert des del 27 d'abril fins al 18 de maig de 2020, ambdós inclosos.