Pressupost Municipal 2019

Bases d'execució

Informe d'estabilitat (de la Intervenció Municipal)

 

Execució pressupost 2019

Informes d'execució trimestrals

  • Aquesta informació s'actualitza cada tres mesos.

 

Liquidació del pressupost

Resta pendent de liquidació.

Compte general 2019

Documentació pendent d'elaboració.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-02-2019 16:46