Ajuts perquè la cultura faci front als costos causats per la pandèmia

Última revisió 09-09-2020 14:23
31/08/2020

El 15 de setembre és l'últim dia per sol·licitar aquestes subvencions, que atorgarà l'Ajuntament a agents culturals locals i entitats sense ànim de lucre 

El dimarts 15 de setembre és el darrer dia en què es poden presentar sol·licituds per a les subvencions municipals destinades a agents culturals locals i entitats sense ànim de lucre que han patit afectacions per les mesures preses per les autoritats competents per fer front a l'emergència sanitària de la COVID-19.

En definitiva, aquestes subvencions tenen l'objectiu d'ajudar les entitats i agents culturals del municipi que s’han vist en l'obligació de tancar les seves instal·lacions, anul·lar o ajornar les seves programacions i/o que han hagut de fer front a despeses específiques i quantificables originades per la suspensió d’activitats i el tancament d’equipaments. També s'atorgaran per finançar el lloguer de locals d’entitats sense ànim de lucre que acreditin també que han vist els seus ingressos afectats per la crisi sanitària.

Es poden consultar la convocatòria, els requisits i les bases, així com fer el tràmit de forma telemàtica, al següent enllaç:

L’import global màxim previst per l'Ajuntament per concedir aquestes subvencions és de 30.000 euros. L’import de cada subvenció individualitzada no podrà excedir de l’import unitari màxim de 3.000 euros. En el supòsit que el nombre de beneficiaris que complissin els requisits esgotés el crèdit pressupostari previst, la Junta de Govern Local podrà ampliar l’import màxim global màxim, si es disposa del crèdit necessari.

Butaques buides. Imatge de recurs de Stock Snap, extreta de Pixabay.
Butaques buides. Imatge de recurs de Stock Snap, extreta de Pixabay.