Servei d'informació i atenció per a dones (SIAD)

Núm.

23.013

Objectiu fonamental del servei

Donar resposta a les diferents demandes d’informació de la ciutadania per al foment de la igualtat de gènere, així com l’atenció individualitzada per a dones, per potenciar-ne els processos d’autonomia i per contribuir a la superació de les situacions de desigualtat entre dones i homes.
 

Prestacions servei

  • Informar, assessorar i fer la primera atenció i acompanyament, si escau, en relació amb l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.
  • Prestar atenció psicològica.
  • Donar assessorament jurídic.

Aquest servei es presta des del Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD).

Persones destinatàries

Totes les dones, especialment les que pateixen situacions de violència masclista.

Requisits d'accés

  • Estar empadronada al municipi del Masnou.
  • Els recollits a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  • La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
     

Normativa aplicable

  • Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Punts de prestació

CIRD (Centre Informació i Recursos per a Dones)Barcelona, 508320 - El MasnouTel. 93 557 18 70cird@elmasnou.catHorari
Dilluns, dimecres i dijous: de 10 a 14 hores.
Dimarts i dijous: de 15 a 19 hores.
Visites concertades.
Atenció: el CIRD romandrà tancat durant el confinament. Per a urgències: telèfons 93 488 08 45 o 93 487 24 37 o escriure a cird@elmasnou.cat

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-04-2018 14:33