Adhesiu per aparcar a les zones taronja: Qui pot obtenir-lo i com?

Última revisió 23-05-2019 07:55
22/05/2019

L’Ajuntament ha enviat els distintius a les persones que hi tenen dret; cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana si no s’ha rebut.

Durant les darreres setmanes, l’Ajuntament ha enviat els adhesius que permeten aparcar gratuïtament a les zones taronja del Masnou. Aquests distintius tenen validesa durant els anys 2019 i 2020. Per tant, l’1 de juny caduquen els que es van lliurar el 2017.

L’haurien d’haver rebut als seus domicilis totes les persones empadronades al Masnou que paguen l’impost sobre vehicles de tracció mecànica al municipi. Ara bé, no són les úniques que hi tenen dret, ja que hi ha altres perfils que poden sol·licitar l'etiqueta, tal com queda establert al reglament del servei d’estacionament amb limitació horària.

Així, empreses i persones autònomes del Masnou que reuneixin les condicions fixades al reglament esmentat poden obtenir-lo també de forma gratuïta, però han de sol·licitar-lo expressament. A banda, hi ha altres perfils que poden tenir l’adhesiu, demanant-lo i abonant la taxa corresponent. És, per exemple, el cas dels habitants d’Alella i Teià que compleixin certes condicions.

En qualsevol cas, tant qui no hagi rebut l’adhesiu al seu domicili malgrat tenir-hi dret, com qui desitgi aconseguir-lo abonant la taxa –si compleix les condicions–, s’ha d’adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Cal aportar la documentació que certifica el dret a obtenir-lo, segons el cas i tal com es detalla al tràmit ‘Lliurament d’adhesius per a la zona taronja’, catalogat a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Zones taronja

Les places d’estacionament de les zones taronja són de pagament durant l’estiu, de l’1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a diumenge –incloent-hi festius–, de 10 a 20 h. Poden aparcar-hi gratuïtament els vehicles identificats amb l’adhesiu esmentat. Ha de quedar col·locat a l’interior del parabrisa davanter, a la cantonada inferior dreta, de manera que sigui visible des de l’exterior.

L’objectiu de les zones taronja és afavorir la rotació de vehicles per facilitar l’aparcament a les persones que visiten les platges del municipi durant l’estiu. Amb l’adhesiu es pretén fer compatible aquesta rotació amb l’ús prioritari de les places d’aparcament per als veïns i veïnes del municipi. Així, les zones taronja estan ubicades a barris propers a les platges; concretament, als sectors Voramar I, Voramar II (Ocata) i Can Teixidor.

Zona taronja d'aparcament al barri de Can Teixidor.
Zona taronja d'aparcament al barri de Can Teixidor.