S'obre el període per sol·licitar ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

Última revisió 30-08-2019 09:21
26/08/2019

Es poden presentar les sol·licituds entre el 27 d’agost i el 25 de setembre

L’Ajuntament del Masnou obre la convocatòria per sol·licitar ajuts municipals per a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial. El període per presentar les sol·licituds comença el 27 d’agost i s’acaba el 25 de setembre.

Es poden consultar les bases, els requisits i la documentació que cal aportar al següent enllaç:

Entre altres requisits, l’edifici o habitatge ha d’estar ubicat al Masnou i ha de tenir una antiguitat mínima de quinze anys. A més, han d’estar destinats a ús residencial (70%) i ser residència habitual i permanent (70%). També s’estableixen diferents topalls quant als ingressos econòmics de les persones sol·licitants. Els màxims varien en funció del nombre de persones empadronades al domicili o de si en la unitat familiar hi ha algun membre que tingui una disminució certificada.

Respecte als sol·licitants, i també entre altres requisits, s’estableix que poden beneficiar-se dels ajuts les persones amb títol de domini o amb altres drets que permetin realitzar actuacions de rehabilitació i complir les obligacions que corresponen al manteniment i conservació de l’habitatge (propietaris, comunitats de propietaris, usufructuaris, llogaters...). En queden excloses les persones jurídiques i empreses que no siguin entitats sense ànim de lucre, l’objectiu de les quals sigui diferent a promoure el lloguer social.

Les bases especifiquen quatre programes diferents:

  • Programa 1: Actuacions generals en edificis d’habitatges, tant plurifamiliars com unifamiliars.
  • Programa 2: Interior d’habitatges.
  • Programa 3: Suport a famílies amb escassos recursos econòmics.
  • Programa 4: Suport per a l’elaboració d’informes tècnics.

Per conèixer en detall tots els requisits, els tipus d’ajuts i les actuacions subvencionables, així com les quantitats màximes que s’atorguen en cada cas, cal consultar les bases.

Panoràmica parcial del Masnou.
Panoràmica parcial del Masnou.