Es presenta el projecte de pressupost 2019 al Consell de la Vila

Última revisió 20-02-2019 13:02
19/02/2019

L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, va presentar ahir al Consell de la Vila el projecte de pressupost 2019 que l’Equip de Govern portarà a la propera sessió del Ple Municipal, que tindrà lloc el 28 de febrer, per sotmetre’l a votació. Ho va fer amb la participació de Sílvia Folch, primera tinenta d’Alcaldia, i del gerent del consistori, Alexandre Álvarez, així com de personal tècnic.

El Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, en el qual representants de la ciutadania debaten assumptes públics de la vila. Es va convocar ahir de forma extraordinària i urgent a Can Malet per tal d’exposar la proposta de pressupost que es durà al Ple Municipal de febrer.

Tal com s’hi va exposar, els comptes que se sotmetran a la votació del Ple preveuen un augment, tant d’ingressos com de despeses i en relació amb el 2018, valorat en 286.023,01 euros, i passaran de 24.680.547,00 a 24.966.570,01 euros.

Oliveras va iniciar la presentació exposant que l’Ajuntament ha iniciat l’exercici 2019 amb una pròrroga del pressupost del 2018, però que l’Equip de Govern va decidir explorar la possibilitat d’arribar a acords amb grups de l’oposició que permetessin aprovar nous comptes per a l’any en curs. Un dels motius són les modificacions de crèdit que s’haurien de fer sobre els pressupostos prorrogats per afrontar qüestions com el canvi de contracte en la recollida de residus, la gestió del nou aparcament soterrat a la plaça nova de l’Illa Centre o la futura licitació del contracte de jardineria.

En qualsevol cas, i segons el gerent Álvarez, es tracta d’un pressupost de continuïtat respecte al del 2018, perquè segueix el criteri de sostenibilitat quant a la contenció de la despesa i dels ingressos tributaris, així com al manteniment del nivell d’endeutament.

Diverses persones que formen part del Consell de la Vila com a representants de la ciutadania van exposar diverses preguntes, relatives a les modificacions en l’àmbit cultural, a les inversions en el manteniment dels espais públics, la pacificació del trànsit o la no inclusió del Masnou a la primera zona tarifària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pressupostos participatius

Aquesta sessió del Consell de la Vila va servir alhora per aprovar els criteris de funcionament dels Pressupostos participatius per al període 2020-2023. Aquest nou espai de decisió participatiu es basaria en els següents punts:

  • La ciutadania podria decidir la destinació d’1 milió d’euros del pressupost d’inversions durant el període 2020-2023.
  • Es faria un únic procés de decisió a l’inici del mandat.
  • Es podrien presentar dues tipologies de propostes: l'una, per a projectes valorats en fins a 50.000 euros, i l’altra, fins a 300.000 euros.
  • El procés participatiu de presa de decisions tindria una durada mínima de 9 mesos, amb fases diferenciades.
  • Hi podria participar tota la població de més de 16 anys i empadronada al Masnou i persones que actuïn en representació d’entitats o col·lectius inscrits al Registre d’Entitats Municipal.
  • Diversos òrgans participarien en el procés. El Consell de la Vila hi tindria un paper central.

Després de les intervencions, propostes i crítiques d’algunes de les persones presents al Consell de la Vila, es van exposar i incorporar diverses esmenes. Amb aquesta mesura, s’amplia el termini per presentar propostes als futurs pressupostos participatius, que es millori l’explicació dels criteris de priorització de propostes i que s’ampliï el període previst per votar-les fins a la selecció de les que rebran finançament.

Finalment, l’alcalde va fer balanç de l’execució del Pla d’actuació municipal (PAM) del mandat 2015-2019. La síntesi reflecteix que s’han executat i finalitzat un 47% de les accions; un 38% està en procés d’execució; i un 15% de les accions previstes tenen poca probabilitat de realitzar-se.

Es pot consultar informació detallada sobre aquest últim aspecte al web:

Consell de la Vila del 18 de febrer del 2019.
Consell de la Vila del 18 de febrer del 2019.