Resultat de l'adjudicació de places al Fakaló 2019

Última revisió 21-05-2019 14:36
07/05/2019

Ja es poden consultar les llistes de les persones que tenen plaça al Fakaló 2019 (Casal Artístic i Campus Esportiu). Tal com estava previst en les condicions de preinscripció, les places s'han assignat segons el resultat del sorteig que va tenir lloc el 6 de maig. La inscripció definitiva es farà del 13 al 24 de maig.

Documentació per a la inscripció

  1. Full d’autorització emplenat pel pare o mare.
  2. Fotocòpia del DNI d’una persona adulta responsable (pare, mare o tutors legals).
  3. Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  4. Fotocòpia de la targeta sanitària o el document sanitari equivalent de l’infant.
  5. 1 foto de carnet recent.
  6. En el cas d’alguna prescripció mèdica (al·lèrgia, intolerància, medicació…), full mèdic que ho indiqui.

Pagament

En el moment de fer la inscripció, al mateix edifici de Roger de Flor, 23, es podrà fer el pagament:

  • Amb targeta de crèdit.
  • A través d’autoliquidació al banc. Amb aquesta opció s’emet el document per realitzar el pagament al banc i en el termini màxim de 24 hores cal presentar el resguard a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Activitats d'estiu per a joves i infants
Activitats d'estiu per a joves i infants