En marxa diversos treballs per millorar l'espai públic en diferents barris

Última revisió 19-10-2018 07:58
17/10/2018

L’Ajuntament ha engegat diversos plans d’actuacions i millora a la via pública en diferents indrets i barris del municipi.

Aquests plans inclouen actuacions molt diverses, com reposicions i reparacions en mobiliari urbà i enllumenat públic; millores en la senyalització viària; treballs de pintura, jardineria i neteja, i reparacions de voreres i altres desperfectes a la via pública.

Alguns dels plans ja s’han executat. D'altres s’estan duent a terme actualment. Hi ha un tercer grup d’actuacions que s’iniciaran en breu i de les quals ja s’estan fent els informes previs a les actuacions.

Els barris i zones del Masnou on actualment s’estan fent millores, a través de petites actuacions incloses en aquests plans, són:

 • Ocata (àrea compresa entre els carrers de la Mare de Déu de Núria, Santiago Rusiñol i Mestres Villà, i l’avinguda de Joan Maragall).
  Una part dels treballs ja estan en marxa: reparacions i millores en voreres i calçades. En breu s’iniciaran els de pintura, millora del mobiliari urbà i jardineria. S’hi faran, en total, una quarantena d’actuacions.
  Actualment, en aquest pla de millora hi està treballant un equip de les brigades municipals format per dos paletes i dos pintors.
  En l’informe del pla es proposen altres accions de futur, com augmentar la freqüència de les actuacions de neteja i valorar la possibilitat de fer plataformes úniques –voreres i calçades al mateix nivell– en alguns carrers.
   
 • Zona de la Colomina
  L’informe del pla recomana dur a terme prop d’una cinquantena d’actuacions. S’hi identifiquen treballs relatius a la millora de voreres i calçades, solars, mobiliari urbà, senyalització viària, neteja d’espais i altres feines.
  Les actuacions les duen a terme les brigades municipals, amb la participació de les àrees de Paisatge, Salut Pública i Urbanisme, així com de l’empresa concessionària del servei de neteja viària, però no es descarta fer contractacions externes en algun cas.
  Mentre que les actuacions en l’àmbit de jardineria ja han començat, la resta (pintura, senyalització viària, neteja de grafits, i reposició i reparació de mobiliari urbà) estan a punt d’iniciar-se.
  El document que serveix de base per als treballs denuncia que bona part dels problemes han estat causats per actes vandàlics.
   
 • Entorn del parc de l’Altell de les Bruixes (jardins del Mil·lenari), a Ocata.
  L’informe identifica una quinzena d’actuacions per dur a terme. S’iniciaran un cop finalitzin les actuacions anteriors i s’hi puguin destinar els equips de les brigades. El document, però, deixa oberta la porta a fer contractacions externes si és necessari.
  Les accions proposades són: reposar i mantenir el mobiliari urbà (incloent l'increment del nombre de bancs i la reubicació d’altres); renovar senyals; pintar murs; eliminar soques; arranjar o suprimir una tanca metàl·lica; eliminar restes de paviments durs, una antiga escala de fusta i un banc mal ubicat; reparar esquerdes en murs; condicionar una rampa d’accés, i compactar el paviment. De manera addicional, es proposa aportar sauló i afegir senyalitzacions.
   
 • Ocata (entre l’avinguda de Joan Maragall i els jardins de la Nimfa).
  Actualment s’està treballant en l’elaboració de l’informe que servirà de base per al pla d’actuació. Amb tot, ja s’han fet reposicions d’elements de joc al parc infantil dels Països Catalans.

Les actuacions en aquests barris i indrets són la continuació de la quarantena d’actuacions ja completades a la plaça de Ramón y Cajal i el seu entorn (barri del Masnou Alt). S’hi han fet millores relatives al mobiliari urbà, la pintura i neteja de murs, així com actuacions en l’arbrat i de jardineria. S’hi han dut a terme, a més, arranjaments de voreres i escales. Tot plegat va coincidir amb l’operació de reasfaltatge de la plaça.

L’Ajuntament compagina aquests plans integrals d’actuacions per zones amb les feines quotidianes de manteniment i millora que es duen a terme a tot el terme municipal. A més, sovint cal destinar els equips a reparacions i treballs d’urgència, originats per tempestes o altres esdeveniments meteorològics, actes vandàlics i altres causes.

Pintura i arranjament de mobiliari urbà a Ocata.
Pintura i arranjament de mobiliari urbà a Ocata.