Entra en vigor el nou contracte de neteja viària i recollida de residus

Última revisió 07-01-2019 10:05
02/01/2019

Aquest 1 de gener ha entrat en vigor el nou contracte de neteja viària i de platges i de recollida de residus, que ara presta l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas, SA (FCC). Pren el relleu, doncs, de la companyia que executava aquests serveis des del maig del 2015, Corporación CLD.

L’adjudicació final del contracte a FCC ve donada per la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després de tres anys de litigis. De fet, en l’inici de tot aquest procés, FCC ja va ser l’empresa a la qual el Ple municipal havia adjudicat el contracte, el febrer del 2014. Tanmateix CLD ha prestat el servei des del maig del 2015 per una resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que ara ha quedat revocada pel TSJC.

Millores en el servei

El nou contracte amb el ja actual adjudicatari, FCC, ha proporcionat a l’Ajuntament l’oportunitat d’introduir modificacions per millorar els punts febles que s’havien detectat els darrers anys.

Les principals millores del nou contracte són les següents:

  • Neteja viària: Es multiplica per vuit la borsa d’hores de neteja destinada a reforçar el servei, que passa de 390 a 3.064 hores a l’any.
  • Neteja viària: S’incorpora un equip de neteja motoritzada tres dies a la setmana per reforçar els punts negres.
  • Neteja viària: S’equipa un dels tres operaris de tarda amb un equip de neteja amb aigua a alta pressió.
  • Neteja viària: S’augmenten els dies de recollida de fulles, de 45 a 60 dies a l’any.
  • Neteja platges: S’allarga la temporada alta de neteja de platges. S’avança, doncs, l’inici: del 15 de juny a l’1 d’abril.
  • Neteja platges: Augmenta sensiblement el servei en temporada baixa.
  • Residus (pendent d’aprovació al Ple Municipal): Manteniment de les millores introduïdes en la modificació de l’anterior contracte: regularització de la recollida dels contenidors tipus iglú, augment del servei de recollida d’envasos, paper i cartró, així com dels desbordaments, amb un reforç especial a l’estiu.
  • Comunicació: Es duplica la despesa destinada a campanyes de comunicació, foment del reciclatge i civisme. Compta amb 36.500 euros a l’any.