Nous contenidors per facilitar la recollida selectiva

Última revisió 03-02-2020 08:24
31/01/2020

Es col·loquen vint nous models per al paper i cartró i vint més per als envasos lleugers a les àrees on es recullen més residus

L’Ajuntament està col·locant aquests dies un total de quaranta contenidors nous de recollida selectiva. D’aquests, vint són blaus, per dipositar-hi el paper i el cartró. Els altres vint són grocs, per als envasos lleugers (plàstics, llaunes, brics...).

Aquesta és una prova pilot que té l’objectiu d’estudiar millores a les àrees de recollida d’escombraries. La incorporació de nous contenidors per a les fraccions esmentades respon al fet que cada cop es recullen més residus separats i dipositats als contenidors blaus i als grocs. Per contra, cada vegada es recullen menys deixalles als grisos, els del rebuig, on s’han d’abocar només aquells elements que no es reciclen. L’any 2015, al Masnou es van recollir, aproximadament, 7,8 milions de kg de rebuig i 1,6 milions de la resta de fraccions sumades. La xifra del rebuig va disminuint mentre que la de la resta augmenta de manera progressiva any rere any: el 2019 el rebuig va pesar 6,8 milions de kg i la suma de les altres fraccions va augmentar fins als 3 milions de kg, aproximadament.

Així, en algunes àrees s’incrementen els contenidors de paper i cartró i de vidre i es redueixen els de rebuig. Això es fa on s’ha detectat que els de les dues primeres fraccions s’omplen de seguida mentre que els del rebuig queden mig buits. A més, es creen dues noves àrees de contenidors: l'una, al carrer de Flos i Calcat, a tocar del carrer del Pintor Domènech, i l’altra, a l’extrem superior de l’avinguda de Joan XXIII. L’Ajuntament continuarà analitzant el volum que es recull de cada fracció i a cada bateria de contenidors per adaptar la quantitat de cadascun a les necessitats que es detectin.

El nous contenidors són diferents dels més antics, amb els quals conviuran. Estan pensats per potenciar les bones pràctiques a l’hora de dipositar-hi deixalles. Els orificis estan dissenyats tenint en compte el tipus de material que han de recollir i com cal dipositar-lo. Per exemple, per introduir caixes de cartró al blau, caldrà plegar-les abans perquè hi entrin. Cal recordar, però, que els comerços i negocis no poden utilitzar els contenidors de paper i cartró, perquè han d’utilitzar el sistema de recollida porta a porta que s’ha implantat específicament per a ells i per a aquesta fracció. Els responsables dels negocis han de deixar el paper i el cartró a l’exterior dels establiments els dimarts i divendres a la tarda, que és quan es recullen.