L'Ajuntament tanca el 2018 amb l'aprovació d'una vintena de projectes

Última revisió 07-01-2019 10:06
02/01/2019

L’Ajuntament del Masnou ha donat llum verda a una llista de projectes de rellevància pel que fa a la millora de l’espai públic i dels equipaments del municipi. Bona part van ser aprovats en les darreres sessions de la Junta de Govern Local (JGL) del 2018. La resta, mitjançant decrets d’Alcaldia, també en les darreres setmanes de desembre. La suma de tots suposa una inversió aproximada de 920.000 euros.

La llista dels projectes, agrupats per temàtiques, és la següent:

Millores a l’espai públic: accessibilitat, seguretat viària, enllumenat...

 • Adjudicació de les obres de millora dels jardins de Lluís Companys. Aprovada per decret d’Alcaldia. Pressupost: 196.872,95 euros.
 • Subministrament de lluminàries LED per a la millora de l’enllumenat públic i per a la renovació de la il·luminació a les escoles Ferrer i Guàrdia, Marinada i Ocata. Aprovat per JGL. Pressupost: 98.558,13 euros.
 • Contracte menor per a la reparació de voreres als carrers de Sant Marc, Sant Esteve i Califòrnia. Aprovat per JGL. Pressupost: 48.253,86 euros.
 • Adjudicació del contracte menor per a la millora de l’accessibilitat al pas soterrani del carrer del Brasil (4a fase). Aprovada per JGL. Pressupost: 48.387,90 euros.
 • Adjudicació del contracte menor per a les obres d’urbanització de l’entorn de l’edifici dels Masovers. Aprovada per decret d’Alcaldia. Pressupost: 47.800 euros.
 • Reordenació de la cruïlla entre els carrers de Montserrat Roig i d’Ametllers. Aprovada per decret d’Alcaldia. Pressupost: 47.371,50 euros.
 • Adjudicació del contracte menor per a l’arranjament de la riera de les Sistres. Aprovada per JGL. Pressupost: 46.370,43 euros.
 • Autorització per a la modificació del projecte d’obres d’urbanització del tram del carrer de Roger de Flor comprès entre els carrers de Narcís Monturiol i Sant Miquel. Aprovada per JGL. Pressupost: 30.975,54 euros.
 • Contracte menor per a la instal·lació de tancaments de contenidors, a diversos carrers del municipi. Aprovat per JGL. Pressupost: 30.160 euros.
 • Contractació per a la pavimentació amb sauló sòlid dels jardins del Bellresguard i de Can Targa. Aprovada per JGL. Pressupost: 12.680,80 euros.
 • Instal·lació d’una portella al carrer de Sant Rafael. Aprovada per JGL. Pressupost: 9.987,34 euros.
 • Adjudicació d’un contracte menor per a la millora de la senyalització vertical i horitzontal a l’entorn dels carrers inventariats a la diagnosi del camí escolar de la Marinada. Aprovada per JGL. Pressupost: 9.687,31 euros.
 • Subministrament de lluminàries per al carrer de Sant Miquel. Aprovat per JGL. Pressupost: 7.332,60 euros.
 • Contracte menor per a la instal·lació d’una tanca als jocs infantils del carrer del Pintor Domènech Farré. Aprovat per JGL. Pressupost: 6.609,53 euros.
 • Adjudicació del contracte menor per a la reparació del talús del Camí del Mig, amb aportació de terres, al tram proper a la riera de Teià. Aprovada per JGL. Pressupost: 6.160,91 euros.

Millores en equipaments

 • Expedient de contractació per al subministrament i instal·lació d’equipament al Complex Esportiu Municipal (inclou graderia, material esportiu, de vestidors...). Aprovat per JGL. Pressupost: 180.000 euros.
 • Millora de l’accessibilitat a l’Edifici Centre i al Mercat Municipal. Projecte aprovat per JGL. Pressupost: 46.910,05 euros.
 • Adjudicació del contracte menor per a la reparació i millora del tanatori del Masnou. Inclou la creació de sales de vetlla i la renovació de les actuals. Aprovada per JGL. Pressupost: 44.858,33 euros.

*Els imports pressupostats duen inclòs l’IVA.

 

L'arranjament de l'entorn de l'edifici dels Masovers és un dels projectes aprovats a finals del 2018.
L'arranjament de l'entorn de l'edifici dels Masovers és un dels projectes aprovats a finals del 2018.