El 4 de juliol, Ple extraordinari

Última revisió 28-06-2019 15:54
28/06/2019

La propera sessió extraordinària del Ple Municipal serà el 4 de juliol de 2019, a les 19 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia d'organització:

  • Decret d’Alcaldia amb número 1450 de data 17 de juny 2019, d’organització de les àrees de govern municipal.
  • Decret d’Alcaldia amb número 1451 de data 17 de juny 2019, en matèria de nomenaments de les persones membres de la Junta de Govern Local, i de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.
  • Decret d’Alcaldia amb número 1453 de data 17 de juny 2019, en matèria de nomenaments dels tinents i tinentes d'alcalde.
  • Decret d’Alcaldia amb número 1452 de data 17 de juny 2019, de delegació de competències als regidors i regidores, i nomenament del president i presidentes de les Comissions Informatives.

2.- Règim de sessions del Ple de la Junta de Govern Local i de les Comissions Informatives.
3.- Delegació de competències del Ple a altres òrgans municipals.
4.- Constitució dels grups municipals i del nomenament dels seus i les seves portaveus.
5.- Creació de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes.
6.- Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes.
7.- Règim de dedicacions i de retribucions, assistències de les persones membres de la corporació local i la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
8.- Aprovació de personal eventual d'Alcaldia.
9.- Aprovació de personal eventual grups municipals.

Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou
Sala de plens de l'Ajuntament del Masnou

Documents adjunts