La Deixalleria recull més de 3,3 milions de quilos de residus el 2018

Última revisió 11-02-2019 15:48
08/02/2019

Aquest total representa 300 tones més en comparació amb l’estadística del 2017

La Deixalleria mancomunada del Masnou, Alella i Teià va recollir durant el 2018 un total de 3.373.596,86 kg, segons l’informe anual elaborat per Resmar SL, l’empresa que gestiona actualment la Deixalleria.

Aquesta xifra representa un creixement rellevant respecte del total recollit el 2017, quan es van comptabilitzar 3.025.728,04 kg. Pel que fa al nombre total d’entrades (visites fetes per la ciutadania per dipositar-hi residus), també s’observa un augment en el total del 2018 (25.680) respecte al del 2017 (24.524). Un dels factors que poden explicar aquest increment és el fet que la Deixalleria va ampliar els dies d’obertura l’any 2018 respecte del 2017, coincidint amb el canvi d’empresa concessionària. Quan la gestionava Ferrovial, tancava els dilluns. Des que el Consell Comarcal del Maresme en va prendre el relleu a través de Resmar, la Deixalleria obre cada dia de la setmana.

Pel que al perfil dels usuaris i usuàries, un 86% són particulars; un 10%, petits industrials o tallers, i un 4% són treballadors de la brigada municipal. Tenint en compte el pes dels diferents materials que entren a la Deixalleria, els voluminosos són els que més s’hi dipositen (més d’1 milió de quilos), seguits de la runa, les restes verdes i la fusta (410.570 kg). El següent tipus de residu de la llista, ja a molta distància, és el paper i el cartró (86.550 kg).
 

El Masnou

En la segregació de dades per municipis, s’observa que la ciutadania del Masnou va aportar-hi 1.651.518,71 kg durant el 2018, en 12.303 visites. L’any anterior van ser 12.367.492,58 kg, en 11.207 visites. En tots els casos, és el Masnou el municipi que més residus hi aporta, si bé és també el més poblat dels tres que comparteixen aquest servei.

D’aquestes xifres es desprèn que durant el 2018 la Deixalleria va tenir una mitjana de 34 visites diàries de masnovins i masnovines, que van dipositar-hi uns 4.500 kg/dia de materials. Si mirem l’índex de participació en relació amb el nombre d’habitants, el Masnou se situa en un 53%, molt per sota del 133% de Teià i lleugerament per sobre d’Alella (52,5%).

Municipi

Població

Nombre d'entrades

Índex

El Masnou

23.119

12.303

53,22%

Teià

6.254

8.316

132,97%

Alella

9.632

5.061

52,54%

 

Deixalleria Mancomunada del Masnou, Alella i Teià.
Deixalleria Mancomunada del Masnou, Alella i Teià.