Inscripcions a les activitats per a la gent gran (febrer-juny 2024)

Agenda d'activitats Gent Gran 2024

Programa d'activitats gratuïtes, és imprescindible tenir 65 anys o més i estar empadronat al Masnou.

Normativa d'inscripcions als tallers.

Per garantir al màxim l'accés a les persones que estiguin interessades en els tallers, i atès que les places són limitades, la inscripció es regeix per la normativa següent:

  1. Cada persona es pot inscriure a tres tallers com a màxim.
  2. No es pot repetir un taller ja realitzat abans d'un any. Tanmateix, la persona es pot inscriure a la llista d'espera i, en el cas que hi hagi vacants, s'hi podran incorporar.
  3. Les absències caldrà justificar-les. Quan una persona inscrita s'absenti tres sessions sense justificar-les, automàticament serà donada de baixa i s'hi incorporarà la primera persona que estigui a la llista d'espera

NOTA: Queda exempt d'aquesta noramtiva el taller de txi-kung, per no tenir limitació de places.

 

Per a més informació:

OAC 93 557 17 77 - gent.gran@elmasnou.cat

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament del Masnou, com a responsable d’aquestes dades.

 

Protecció de dades personals

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament del Masnou, com a responsable d’aquestes dades.

Responsable del tractament:

Ajuntament del Masnou
Pg. de Prat de la Riba, 1  08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00 / ajuntament@elmasnou.cat

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpd@elmasnou.cat
Pg. de Prat de la Riba, 1  08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Finalitat del tractament: Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament del Masnou als efectes de comunicació de notícies, informacions de caràcter públic, convocatòries d’actes institucionals, rodes de premsa, etc., així com subministració d’informació institucional.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment. En el cas que no doni el consentiment, no se li pot enviar informació.
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets:

Podeu exercir en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació que la legislació vigent en matèria de protecció de dades us confereix, enviant la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elmasnou

Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de conservació: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Si voleu veure la informació sobre l'Avís Legal cliqueu aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-01-2024 13:47