Juntes de Govern


Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany,  que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Actualment, està constituïda pels regidors/es següents:

  • Sr. Jaume Oliveras i Maristany (Alcalde)
  • Sra. Sílvia Folch i Sánchez
  • Sr. Ernest Suñé Nicolás
  • Sr. Ricard Planas i Artús
  • Sra. Maria Llarás Vázquez
  • Sra. Cristina Ramos i Santamaria
  • Sra. Anna Torrijos i López

Competències

Són competències de la Junta de Govern l’assessorament i el suport a l’Alcaldia, l’estudi previ de les propostes que l’Alcaldia hagi de presentar al Ple, les que li siguin delegades per l’Alcaldia, el Ple o les que li atribueixi la legislació de règim local.

Es pot consultar més informació sobre les competències i atribucions de la Junta de Govern i altres temes relacionats a:

Calendari

La Junta de Govern es reuneix setmanalment tots els dijous.

Cliqueu per consultar:

Acords Juntes de Govern 2022


Títol Document Url
Junta de Govern Local del 9 de juny de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 2 de juny de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 26 de maig de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 19 de maig de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 12 de maig de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 5 de maig de 2022.Extractes Enllaç
Junta de Govern Local pública del 28 d'abril de 2022Extractes Enllaç
Acta Enllaç
Junta de Govern Local del 28 d'abril de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 21 d'abril de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 7 d'abril de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 31 de març de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local de 24 de març de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 17 de març de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 10 de març de 2022.Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 3 de març de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 24 de febrer de 2022.Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 17 de febrer de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local pública del 17 de febrer de 2022Extractes Enllaç
Acta Enllaç
Junta de Govern Local del 10 de febrer de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 3 de febrer de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local pública del 27 de gener del 2022Extractes Enllaç
Acta Enllaç
Junta de Govern Local del 27 de gener de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 20 de gener de 2022Extractes Enllaç
Junta de Govern Local del 13 de gener de 2022Extractes Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-01-2022 13:09