Acció social


Serveis Socials de l'Ajuntament del Masnou

Plaça de la Igualtat, 1

Horari
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dijous, també de 16 a 19 h.

Telèfon
93 55718 00

Adreça electrònica
serveis.socials@elmasnou.cat

Atenció ciutadana

Informació i accés a la cartera dels serveis socials de l'Ajuntament del Masnou:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

 • Telèfon: 93 557 17 77.
 • Whatsapp: 673 63 80 03
 • Adreça electrònica:  oac@elmasnou.cat

Prestacions i actuacions

 • Servei bàsic d'atenció social (SBAS)
 • Servei d'ajuda a domicili (SAD)
 • Servei de teleassistència domiciliària (TAD)
 • Suport a persones cuidadores no professionals
 • Acolliment residencial d'urgència
 • Residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social
 • Menjador social
 • Assessorament tècnic d’atenció social
 • Servei d'atenció socioeducativa per a infants i adolescents: Centre Obert Maricel
 • Servei d’intervenció i acompanyament a famílies (SIAF)
 • Acolliment residencial per a dones en situació de violència masclista
 • Servei d'informació i atenció per a dones (SIAD)
 • Residència temporal per a persones amb dependència (RESPIR)
 • Servei d'orientació jurídica (SOJ) per a usuaris i usuàries del Servei bàsic d'atenció social (SBAS)
 • Suport psicològic preventiu per a famílies. Teràpies familiars

Per llegir la descripció completa de les prestacions i els requisits d'accés, cliqueu el següent enllaç: