Info. econòmica i pressupost

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l’exercici (any natural). L'estructura bàsica és la següent: es divideix en ingressos (d'on surten els diners?) i en despeses (en què es gasten?).

Si voleu conèixer més informació sobre la gestió econòmica municipal, consulteu aquest enllaç del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya.

Pressupost i informació relacionada

En aquesta pàgina s'hi troba la informació relativa a la gestió econòmica de l'Ajuntament del Masnou.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-04-2024 10:06