Documents en exposició pública

Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA-1a Can Montals Nord del Masnou

Projecte

Edicte

Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística UA1b Can Montals Sud

Edicte

Projecte

Suspensió potestativa de llicències i tramitacions en l'àmbit del Parc del Llac i de les finques qualificades de sistema d'espai lliure en el carrer de Sant Jordi

Edicte.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-04-2024 17:51