Documents en exposició pública

Reparcel·lació, sector 10 Llevant La Colomina N2

Projecte de Reparcel·lació del polígon delimitat per la Modificació puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2 del Masnou.

Edicte.

Projecte de reparcel·lació.

Urbanització, sector 10 Llevant La Colomina N2

Projecte d‘Urbanització del polígon delimitat per la Modificació puntual del PGOU del Masnou en l’àmbit del sector 10 Llevant La Colomina N2 del Masnou.

Edicte.

Projecte d'urbanització.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2021 11:23