Documents en exposició pública

Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística UA1b Can Montals Sud

Edicte

Projecte

Suspensió potestativa de llicències i tramitacions en l'àmbit del Parc del Llac i de les finques qualificades de sistema d'espai lliure en el carrer de Sant Jordi

Edicte.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-03-2023 14:35