Actuacions

Les actuacions de millora fruit del nou contracte de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges, que s'aniran implementant a partir del 15 de febrer de 2016 són:

S’oferirà un servei més eficient: es crearan noves àrees de contenidors i s’augmentarà la freqüència actual de buidatge.
Es renovarà quasi tota la maquinària que presta el servei (actualment ja s’han renovat els contenidors de resta i orgànica, i amb la nova gestió que inclourà envasos, papar-cartró i vidre, també es renovaran aquests).
Es disposarà de vehicles nous que milloraran la contaminació acústica, les vibracions i les males olors.
Es realitzaran campanyes informatives.
S’incorporarà un control de qualitat amb uns objectius anuals a complir.
Es gestionarà íntegrament la recollida de totes les fraccions de residus (resta, orgànica, envasos, paper-cartró i vidre)
S’ampliaran els punts de recollida selectiva per acostar-los al major nombre possible de ciutadans.
Es potenciarà el reciclatge dels residus.
Es millorarà la neteja viària amb la renovació de la maquinària.
S’intensificarà la neteja durant les festes de Nadal, Festa Major, Sant Joan i Sant Pere.
Augmentarà la freqüència en la neteja dels carrers amb aigua a pressió. També, s’intensificarà la neteja de les parades de bus.
S'intensificarà el servei de neteja viària per a la recollida de fulles.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-02-2019 17:11