Estacionament d'enllaç

L'estacionament d'enllaç, conegut popularment com a park&ride, té com a objectiu promoure l'ús del tren, i facilitar un lloc d'aparcament a aquelles persones que viuen lluny de les estacions del tren i que en són usuàries habituals.

L'estacionament d'enllaç del Masnou és al port i té una vigència anual, del juliol d'un any al juny del següent. No és gratuït, però té un preu anual molt assequible,establert per Promociones Portuarias SA.

1. Qui el pot demanar?

 • La persona sol·licitant ha d'estar empadronada al Masnou.
 • L'habitatge on estigui empadronada la persona sol·licitant ha d'estar ubicat fora de l'àrea delimitada pels carrers de Josep Pla, Navarra, Joan Miró, Mare de Déu de Núria i l'N-II. 
 • El vehicle ha de tributar al Masnou.
 • Cal ser usuari o usuària del tren de manera habitual.
 • Només pot haver-hi una sol·licitud d'aparcament d'enllaç per domicili.
 • Les persones amb mobilitat reduïda tenen prioritat per a l'adjudicació de plaça d'aparcament.

2. Condicions d'utilització de la targeta

 • Vàlida de dilluns a divendres.
 • Només es pot ocupar una plaça d'aparcament.
 • És possible que a l'època estival o en dates puntuals es tinguin dificultats d'aparcament.

3. Sol·licitud

3.1 Presentació de sol·licituds
Les instàncies amb la documentació descrita al punt 3.3 s'han de presentar a:

Promociones Portuarias SA
Edifici Capitania, Port Esportiu
08320 El Masnou
Telèfon. 93.540.30.00
portmasnou@portmasnou.es
www.portmasnou.com

O bé a:

Oficina d'Atenció Ciutadana
Carrer de Roger de Flor, 23
08320 El Masnou

Horaris

De dilluns a divendres, 8.30 a 14 hores
Dijous a la tarda, de 17 a 20 hores

La instància es pot obtenir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o en aquesta pàgina web.
Cal encapçalar la instància amb el títol “Sol·licitud d'aparcament d'enllaç” i s'hi ha d'especificar un telèfon de contacte.

3.2 Termini de presentació de sol·licituds

Les persones que ja tinguin adjudicada una plaça han de presentar, durant els primers quinze dies de maig, la documentació per tal de tramitar la renovació.

I aquelles persones que vulguin sol·licitar per primer cop una plaça d'estacionament, han de presentar una instància amb la documentació entre el 15 i el 30 de maig. Si hi hagués més sol·licituds que places per adjudicar, es realitzarà una llista d'espera.

3.3 Documentació

Cal adjuntar la documentació següent amb la instància:

 • Fotocòpia del carnet de conduir de qui sol·licita l'aparcament, que ha d'estar vigent.
 • Original o fotocòpia d'una T-50/30, T-familiar, T-mes, T-trimestre o T-jove del sistema tarifari integrat o un abonament mensual limitat o il·limitat o trimestral de la RENFE. En el cas que al títol de transport hi consti el DNI, ha de coincidir amb el de la persona sol·licitant.  El títol de transport ha de ser de l'any en curs.
 • Especificació, a la mateixa instància, de les matrícules dels vehicles pels quals es presenta la sol·licitud, que han de tributar al Masnou.  En el cas que la persona que faci la sol·licitud no sigui la titular dels vehicles, ha de dur una autorització i còpia o original del DNI de la titular.
 • En el cas de sol·licitants amb mobilitat reduïda, cal presentar una fotocòpia de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda o còpia del reconeixement del grau de disminució (amb grau igual o superior al 33%), o del reconeixement d'una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa.

4. Condicions d'adjudicació de la plaça 

S'adjudica la plaça d'aparcament per rigorós ordre de registre entre aquelles sol·licituds que compleixen els requisits especificats al present document. L'adjudicació de plaça d'aparcament es comunica per carta.

El cost de la targeta d'aparcament l'estableix Promociones Portuarias SA. En el cas de pèrdua de la targeta, se n'haurà d'abonar una de nova. Tots els abonaments es fan directament a Promociones Portuarias SA.

Es pot gaudir de la plaça d'aparcament de l'1 de juliol al 30 de juny de l'any següent.

S'ha de renovar la utilització de la plaça anualment. Durant el mes de maig de cada any, s'ha de presentar la documentació actualitzada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En el cas que no es presenti la documentació esmentada o que no es compleixin tots els requisits descrits, es perd el dret d'utilització de la plaça i es passa el torn a les persones inscrites a la llista d'espera. Aquestes persones tindran dret al lloguer d'una plaça d'aparcament sempre que en aquells moments compleixin tots els requisits descrits a l'apartat 1.

Es farà una llista d'espera de trenta persones com a màxim. Quan les places de la llista d'espera estiguin totes adjudicades, s'obrirà una altra convocatòria.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-11-2017 10:01